Voorwaarden tot lidmaatschap

Om lid te worden/blijven moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:

  •  Minimum voldoen aan volgende bewezen ervaring : minstens 30 liervluchten (onder toezicht of verantwoordelijkheid  van een instructeur) OF minstens 20 bergvluchten (uitgevoerd onder toezicht of verantwoordelijkheid van een instructeur). OPGELET : de VZW Vliegvereniging Jan Van Gent beschikt niet over instructeurs, enkel lierinitiators.
  •  Lidgeld betalen. Personen die op 15 maart het lidgeld niet hebben betaald worden verwijderd uit de lijst “Nieuwsbrief”. Door die schrapping zullen zij dan ook geen meldingen meer krijgen van vliegdagen.
  •  Beschikken over een geldige vliegverzekering “Burgerrechtelijke aansprakelijkheid”, bij voorkeur afgesloten bij het BVVF.
  • Over eigen en degelijke communicatiemiddelen beschikken.
  • Over een persoonlijke lierklink beschikken. Deze kan bij de club worden aangekocht.
  • Nieuwe leden moeten twee leden van de vzw Jan Van Gent kennen. Het nieuwe lid wordt voorgedragen aan het bestuur die finaal zal beslissen over het lidmaatschap.
  • Personen die niemand kennen binnen club, dienen zich vooreerst in te werken binnen de werking van de club (aankoop dagpassen waarbij we de gelegenheid hebben de persoon in kwestie te leren kennen maar ook om in te schatten of de persoon bereid is de handen uit de mouwen te steken). Bij effectief lidmaatschap worden de dagpassen in rekening gebracht.